Spoedgevallen

Bij spoedgevallen belt u 0346 - 24 12 04, en kies 'spoed'.
 

Levensbedreigende situatie

Is er sprake van een acute levensbedreigende situatie?
Dan belt u het landelijk telefoonnummer: 112
 

Spoedgeval buiten openingstijden
 

Bij spoedsituaties buiten praktijkuren die niet kunnen wachten, kunt u terecht bij de Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht. Hier werken alle huisartsen in de regio samen.
Twijfelt u of het spoed is? Ga dan naar de website van de huisartsenspoedpost. Daar kunt u een vragenlijst invullen en krijgt u advies.
Is het spoed? Ga hier naar de website Spoedzorgnu.nl
 
Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht (Leidsche Rijn)
Website www.spoedzorgnu.nl
Tel. 088 130 96 20
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
U moet altijd vooraf bellen. Houd als u belt uw verzekeringsgegevens bij de hand.

 
Alle contactgegevens


Terug naar praktijkinformatie