Bloedafname en laboratoriumonderzoek

Door op deze link te klikken, komt u op de website van Saltro, waar het mogelijk is om een afspraak te maken. Indien u niet beschikt over internet, kunt u bellen naar 030-2361186. Materiaal dat ingeleverd moet worden voor onderzoek, kunt u inleveren op de praktijk. Als u urine moet inleveren én bloedprikken, dan levert u de urine in bij het laboratorium. 

Aan bloedonderzoek zijn kosten verbonden, kijk voor de actuele prijzen op de website van Saltro.
Saltro stuurt uw zorgverzekering een rekening voor het onderzoeken van verwijderde huidplekjes, urinekweken, ontlastingonderzoek, SOA-onderzoek en overig materiaal dat voor onderzoek wordt opgestuurd. Ook voor het afnemen van een CRP (vingerprik om ontstekingswaarde te bepalen) stuurt Saltro een factuur naar uw zorgverzekeraar. Deze zorgkosten vallen onder het eigen risico, daarom ziet u de kosten terug in het declaratieoverzicht en worden deze mogelijk met u verrekend. Houd  hier rekening mee op het moment dat u materiaal voor onderzoek inlevert of een plekje laat verwijderen. Kosten die gemaakt worden voor urineonderzoek op de praktijk, zoals bij verdenking op blaasontsteking, vallen onder huisartsenzorg en worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijkt u voor de actuele prijzen op de website van Saltro.

Terug naar zorgaanbod