Vanaf heden is het mogelijk om digitaal uw dossier in te zien. Via deze link komt u op de website 'Uw zorg online', het is mogelijk om daar een account aan te maken om in verbinding te komen met het computersysteem van de praktijk. U kunt hiervoor ook de app 'Uw zorg online' voor gebruiken. Naast het bestellen van medicatie, mailen met een arts en het maken van een afspraak, is het nu mogelijk om uw consult met de huisarts en eventuele labuitslagen in te zien. Let op: consulten uit het verleden kunt u niet inzien. Brieven van specialisten uit het ziekenhuis worden in 2021 toegevoegd.  Het portaal is niet bedoeld voor patiënten onder de 16 jaar; dit heeft te maken met de wet die stelt dat kinderen tussen 12 en 16 jaar gezamenlijk met hun ouders zeggenschap hebben over hun gezondheid en dossier. Dit vraagt van de praktijk een actieve houding in het checken  van de gekoppelde mailadressen voor deze leeftijdsgroep. Vanaf 16 jaar kan iedereen een account aanmaken met een eigen mailadres waar ouders geen inzage (meer) in hebben.

Als u vragen heeft, kunt u altijd bellen met de praktijk.

In deze animatie wordt kort en krachtig uitgelegd wat digitale inzage inhoudt.