Sinds eind 2019 is er een nieuw coronavirus. Dit virus kan zorgen voor longontsteking. Klachten van het coronavirus zijn o.a. verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verlies van reuk en smaak, verhoging of koorts. U hoeft bij deze klachten niet getest te worden. Blijf thuis totdat u 24 uur geen klachten meer heeft. Bel de praktijk als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt. 
Om te voorkomen dat u ziek wordt en mogelijk de ziekte verder verspreid, is het belangrijk dat u zich aan de hygiënemaatregelen en de adviezen/maatregelen vanuit de overheid houdt. 
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus of https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Door de uitbraak van het coronavirus neemt de zorgvraag toe. Het UMC Utrecht bereidt zich met zorginstellingen in de regio hierop voor door moderne techniek in te zetten naast de reguliere zorg. Dit doen ze onder andere met een app: de OLVG corona check. In deze app vult u dagelijks uw gezondheidsgegevens in. Een zorgverlener bekijkt uw gegevens en geeft advies. Als u naar aanleiding van de corona check advies krijgt om medische hulp in te schakelen dan verwijst het UMC Utrecht u naar een zorgverlener in uw eigen regio. Kijk voor aanmelden op de website: https://luscii.com/nl/umc-corona-check/

Het is niet de bedoeling dat u zonder telefonisch overleg naar de praktijk komt. We proberen zoveel mogelijk fysiek contact met onze patiënten te vermijden; controleafspraken met de verpleegkundige zullen telefonisch gedaan worden of verzet naar een later moment. Schroom niet om bij andere klachten, waar u normaliter de huisarts voor zou raadplegen, gewoon de praktijk te bellen, we zullen dan beoordelen op welke wijze we u kunnen helpen. 

Het is momenteel niet mogelijk om afspraken te maken via het patiëntportaal. De reden hiervoor is dat wij graag zelf inschatten welke patiënten we op de praktijk kunnen ontvangen. 

De apotheek is gewoon geopend; we vragen u wel om ruim afstand te houden van de balie en in de wachtrij 1,5 meter afstand te bewaren. 

Saltro heeft de priklocatie bij ons op de praktijk tijdelijk gesloten. U kunt terecht in kerkelijk centrum de Ark, Duivenkamp 844 in Maarssenbroek. Elke werkdag van 7.00 tot 18.00 uur zijn zij daar aanwezig. Of van 8.00 tot 12.00 uur in Nieuwer ter Aa, Doude van Troostwijkstraat 20.